ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദീപാവലി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ വിലകുറഞ്ഞതായിത്തീരുന്നു

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദീപാവലി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ വിലകുറഞ്ഞതായിത്തീരുന്നു

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദീപാവലി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു

2020 നവംബർ 12 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന മാര്ജിനല് കോസ്റ്റ് മണി ബേസ്ഡ് ലെന്ഡിംഗ് റേറ്റ് (എംസി‌എൽ‌ആർ) ബാങ്ക് പരിഷ്കരിച്ചതായി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റിനോട് പറഞ്ഞു.

  • ന്യൂസ് 18 ഇല്ല
  • അവസാനമായി പുതുക്കിയത്:നവംബർ 11, 2020 2:57 PM IS

ന്യൂ ഡെൽഹി. രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സർക്കാർ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ) വായ്പാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വിവിധ കാലയളവുകളിൽ മാര്ജിനല് കോസ്റ്റ് മണി ബേസ്ഡ് ലെന്ഡിംഗ് നിരക്കിൽ (എംസി‌എൽ‌ആർ) 0.05 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2020 നവംബർ 12 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന മാര്ജിനല് കോസ്റ്റ് മണി ബേസ്ഡ് ലെന്ഡിംഗ് റേറ്റ് (എംസി‌എൽ‌ആർ) ബാങ്ക് പരിഷ്കരിച്ചതായി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും സമ്പാദ്യമുണ്ടാകും- ഇതിനു കീഴിൽ, പുതുക്കിയ ഒരു വർഷത്തെ എംസി‌എൽ‌ആർ 7.5 ശതമാനത്തിന് പകരം 7.45 ശതമാനമായിരിക്കും. ഓട്ടോ, റീട്ടെയിൽ, ഭവന നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉപഭോക്തൃ വായ്പകൾക്കും ഈ നിരക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഒരു ദിവസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള വായ്പകളിൽ എംസി‌എൽ‌ആർ 6.60 ൽ നിന്ന് 7.30 ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

എച്ച്ഡിഎഫ്സി പലിശനിരക്കും കുറച്ചു- എച്ച്ഡിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡ് പ്രൈം ലെൻഡിംഗ് നിരക്കുകൾ 10 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറച്ചു. ഭവന ധനകാര്യ കമ്പനിയായ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി തിങ്കളാഴ്ച ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകി. എച്ച്ഡിഎഫ്സി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ എച്ച്ഡിഎഫ്സി റീട്ടെയിൽ ഭവന വായ്പയ്ക്കും ഭവനേതര വായ്പ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഈ കിഴിവിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് മുതൽ പുതിയ നിരക്കുകൾ ബാധകമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അതായത് നവംബർ 10, അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഭവനവായ്പ ലഭിക്കും.

ഇതും വായിക്കുക-2021 മാർച്ചോടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ആധാറുമായി ലിങ്കുചെയ്യുക, എഫ്എം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക ചില്ലറ പ്രൈം ലെൻഡിംഗ് നിരക്കുകൾ (ആർ‌പി‌എൽ‌ആർ) 10 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറയ്ക്കുന്നതായി എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ആർ‌പി‌എൽ‌ആറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എച്ച്ഡി‌എഫ്‌സി ഭവന വായ്പകളുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതായത്, ആർ‌പി‌എൽ‌ആർ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ലാൻഡിംഗ് നിരക്കാണ്. ഭവന വായ്പ പലിശ നിരക്ക് 6.90 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നു.

കാനറ ബാങ്കും പലിശനിരക്ക് കുറച്ചു-സർക്കാർ മേഖലയായ കാനറ ബാങ്ക് വായ്പാ നിരക്കിന്റെ (എംസി‌എൽ‌ആർ) നാമമാത്ര ചെലവ് 0.05 ൽ നിന്ന് 0.15 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. മാറ്റിയ നിരക്കുകൾ നവംബർ 7 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വർഷത്തെ വായ്പയിൽ എംസി‌എൽ‌ആർ 0.05 ശതമാനം കുറച്ചു. ഇപ്പോൾ പുതിയ നിരക്കുകൾ 7.40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.35 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

READ  ഒക്ടോബറിൽ എം ആൻഡ് എം വിൽപ്പന 14 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു, ട്രാക്ടർ വിൽപ്പന ഉയർന്നു

യൂണിയൻ ബാങ്കും ഭവനവായ്പകൾ വിലകുറഞ്ഞതാക്കിയൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഭവനവായ്പകൾ വിലകുറഞ്ഞതാക്കി. 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭവനവായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 0.10 ശതമാനം കുറച്ചതായി ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. വനിതാ അപേക്ഷകർക്ക് അത്തരം വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കിൽ 0.05 ശതമാനം അധിക കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഈ രീതിയിൽ, വനിതാ അപേക്ഷകർക്ക് പലിശ 0.15 ശതമാനം വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കും.

എന്താണ് MCLR- ബാങ്കുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പേരാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ലെൻഡിംഗ് റേറ്റ് (എംസിഎൽആർ). വാസ്തവത്തിൽ, ബാങ്കുകൾക്കായി റിസർവ് ബാങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഫണ്ടിന്റെ നാമമാത്ര ചെലവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉപഭോക്താവിന് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകുകയും ബാങ്കുകൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരികയുമാണ്. 2016 ഏപ്രിൽ മുതൽ, പുതിയ ഫോർമുല പ്രകാരം നാമമാത്ര ചെലവിൽ നിന്ന് വായ്പാ നിരക്ക് ബാങ്കുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബാങ്കുകൾ എല്ലാ മാസവും എംസി‌എൽ‌ആർ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. റിസർവ് ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ നിയമം ബാങ്കുകളെ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha