ഉത്സവ സീസണിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുക, ഈ 8 ബാങ്കുകളും ബമ്പർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബിസിനസ്സ് – ഹിന്ദിയിൽ വാർത്ത

ഉത്സവ സീസണിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുക, ഈ 8 ബാങ്കുകളും ബമ്പർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.  ബിസിനസ്സ് – ഹിന്ദിയിൽ വാർത്ത
ന്യൂ ഡെൽഹി.ഉത്സവ സീസണിൽ അതായത് ദീപാവലിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുണ്ട്. വിലകൂടിയ ഭവനവായ്പകൾ കാരണം പലരും വീട് വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടതില്ല. വിലകുറഞ്ഞ ഭവന വായ്‌പ ലഭ്യമാക്കുന്ന അത്തരം 8 ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും. ഇതിനൊപ്പം നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകളും പ്രയോജനപ്പെടും. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ബാങ്കിന്റെ പലിശനിരക്ക് ബാഹ്യ ബെഞ്ച്മാർക്കിലേക്ക് മാറിയെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇത് വായ്പ എടുക്കുന്നത് വളരെ വിലകുറഞ്ഞതാക്കി. അതിനാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ നല്ല അവസരമുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം, ഉത്സവ സീസണിൽ, ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾ നിരവധി പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഭവനവായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 8 ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. നമുക്ക് പട്ടിക പരിശോധിക്കാം

1. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭവനവായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ബാങ്ക് 6.70 ശതമാനം നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 0.50 ശതമാനം പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് നൽകണം. എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 15,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാകരുത്.2. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

ഇതുകൂടാതെ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഭവനവായ്പയും ലഭിക്കും. ഈ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് 6.85 ശതമാനം നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു, പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 0.25 ശതമാനമാണ്. 1500 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 20,000 രൂപ വരെയാകാം. ഈ ബാങ്കിന്റെ പരമാവധി പലിശ 7.15 ശതമാനമാണ്.

3. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 6.85 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു. ഇതിലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 0.50 ശതമാനമാണ്, പരമാവധി പരിധി 20,000 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാങ്കിന്റെ പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് 7.30 ശതമാനമാണ്.

4. കാനറ ബാങ്ക്
ഇതിനുപുറമെ, കുറഞ്ഞ ഭവനവായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുടെ പട്ടികയിലും കാനറ ബാങ്കിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 6.90 ശതമാനം നിരക്കിൽ വായ്പ നൽകുന്നു. ഇതിനുപുറമെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 0.50 ശതമാനമാണ്. ഇത് പരമാവധി 10,000 രൂപ വരെയാകാം. ഈ ബാങ്കിന്റെ പരമാവധി പലിശ നിരക്ക് 8.90 ശതമാനമാണ്.

5. പഞ്ചാബ് & സിന്ധ് ബാങ്ക്
പഞ്ചാബ്, സിന്ധ് ബാങ്ക് എന്നിവയും 6.90 ശതമാനം നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനവായ്പ നൽകുന്നു. ഈ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും പരിശോധന ചാർജുകളും ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. അതായത് ഉപഭോക്താക്കൾ 10-15 ആയിരം രൂപ ലാഭിക്കും.

Siehe auch  പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബ്ലൂ എക്കണോമി ആത്മനിഭർ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സ്രോതസ്സാകും

6. എസ്‌ബി‌ഐ ടേം ലോൺ
ഇതിനുപുറമെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാർ ബാങ്ക് 6.95 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവനവായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 0.40 ശതമാനം പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസായി ഈടാക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ നിരക്ക് 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാകരുത്.

7. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്
ഇതുകൂടാതെ സ്വകാര്യമേഖലയിലെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് 6.90 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഭവനവായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് 0.50 ശതമാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ തുക 3,000 രൂപയിൽ കൂടരുത്.

8. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്
6.95 ശതമാനം നിരക്കിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഭവനവായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് പരമാവധി 7.95 ശതമാനം. മൊത്തം വായ്പ തുകയുടെ 0.50 ശതമാനം പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്നു.

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha