യുടിഐ എ‌എം‌സി ഐ‌പി‌ഒ, മസഗൺ ഡോക്ക് ലക്കം 157 തവണ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌തു | ഏറ്റവും പുതിയ യുടിഐ അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി വാർത്താ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഇതാ | യുടിഐയുടെ ഐ‌പി‌ഒയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം, 2 തവണ മാത്രം പൂരിപ്പിച്ചു, മസ്ഗാവ് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യു 157 തവണ

യുടിഐ എ‌എം‌സി ഐ‌പി‌ഒ, മസഗൺ ഡോക്ക് ലക്കം 157 തവണ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌തു |  ഏറ്റവും പുതിയ യുടിഐ അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി വാർത്താ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഇതാ |  യുടിഐയുടെ ഐ‌പി‌ഒയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം, 2 തവണ മാത്രം പൂരിപ്പിച്ചു, മസ്ഗാവ് പോസ്റ്റ് ഇഷ്യു 157 തവണ
  • ഹിന്ദി വാർത്ത
  • ബിസിനസ്സ്
  • യു‌ടി‌ഐ എ‌എം‌സി ഐ‌പി‌ഒ, മസഗൺ ഡോക്ക് ഇഷ്യു സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌തത് 157 തവണ | ഏറ്റവും പുതിയ യുടിഐ അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനി വാർത്താ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഇതാ

മുംബൈ14 മണിക്കൂർ മുമ്പ്

  • ലിങ്ക് പകർത്തുക

ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഐ‌പി‌ഒയെച്ചൊല്ലി മുഴങ്ങുന്നു, ഇത്തവണ മസ്ഗാവ് പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗിൽ ഇരട്ട വരുമാനം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  • ലിക്കിത ഐപിഒയ്ക്ക് 6 തവണ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു, അതിൽ റീട്ടെയിൽ വിഹിതം 15 തവണ നിറഞ്ഞു
  • റീട്ടെയിൽ ഷെയർ മസ്ഗാവ് പോസ്റ്റിൽ 35 തവണയും യുടിഐയിൽ 2.28 തവണയും നിറഞ്ഞു

ഈ ആഴ്ച തുറന്ന മൂന്ന് ഐ‌പി‌ഒകൾ‌ ഇന്ന്‌ അടച്ചു. ഇതിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മസഗൺ പോസ്റ്റൽ ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്‌സിന്റെ ഐപിഒയ്ക്ക് 157 തവണ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയായ യുടിഐയിൽ നിക്ഷേപകർ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് 2 തവണ പ്രതികരണം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. 61 കോടി രൂപ മാത്രം സമാഹരിച്ച ലിക്കിതയുടെ ഐപിഒയ്ക്ക് 6 ഇരട്ടി പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

യുടിഐ ഒഴികെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ഐപിഒകളിലും റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർ ബാക്കി രണ്ടിൽ വൻ നിക്ഷേപം നടത്തി.

ഈ വർഷത്തെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഐപിഒ മസ്ഗാവ് പോസ്റ്റ്

എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മസാഗോൺ തപാൽ കപ്പൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഐപിഒയ്ക്ക് 157.4 തവണ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ സന്തോഷകരമായ മനസ്സിന് 151 തവണ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. ആരുടെ റെക്കോർഡ് മസ്ഗാവ് തകർത്തു. മസാഗോണിന്റെ ഐപിഒയ്ക്കായി 481.5 കോടി ഷെയറുകളുടെ ലേലം ലഭിച്ചു. അതേസമയം 3.06 കോടി ഓഹരികൾ മാത്രമാണ് ഇഷ്യു ചെയ്തത്. സ്ഥാപനേതര നിക്ഷേപകർ (എൻ‌ഐ‌ഐ) 679 തവണ. റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകരുടെ വിഹിതം 35.5 മടങ്ങ്.

ക്യുഐബിയുടെ പങ്ക് 89.7 മടങ്ങ് നിറച്ചപ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ കരുതൽ ഭാഗം 3.9 മടങ്ങ്.

ചാരനിറത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കത്തിച്ചു

തപാൽ ഐപിഒയിൽ നിന്ന് 444 കോടി രൂപ മസ്ഗാവ് സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഐ‌പി‌ഒയെച്ചൊല്ലി മുഴങ്ങുന്നു, ഇത്തവണ മസ്ഗാവ് പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിംഗിൽ ഇരട്ട വരുമാനം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. 135–145 രൂപയ്ക്ക് കമ്പനി ഒരു ഐ‌പി‌ഒ നൽകിയിരുന്നു, ഗ്രേ മാർക്കറ്റിൽ 110 രൂപ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത്, അതിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് 230 ൽ കൂടുതലാകാം. ഇന്ന്, കാംകൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് 115 ശതമാനവും കാമിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് 23 ശതമാനവും ഉയർന്നു.

പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മികച്ച ലാഭം നേടി

ഐപിഒയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപകർ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാര്യമായ ലാഭം നേടി. മസഗാവ് പോസ്റ്റിന്റെ വിപണി മൂലധനം 2,925 കോടി രൂപയായിരിക്കും. അതേസമയം, ലിഖിത ഇൻഫ്രയുടെ ഐപിഒ 6.4 മടങ്ങ്. ഇതിൽ, റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർ അവരുടെ വിഹിതത്തിന്റെ 15 ഇരട്ടിയാണ്. എൻ‌ഐ‌ഐയുടെ വിഹിതം 3.9 മടങ്ങ്‌, ക്യുഐബിയുടെ വിഹിതം 5 ശതമാനം.

യുടിഐ 2,100 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കും

യുടിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഐപിഒ 2,100 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതിന് 2.3 മടങ്ങ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 6.25 കോടി ഓഹരികൾക്കാണ് ലേലം ലഭിച്ചത്. കമ്പനി 2.73 കോടി ഓഹരികൾ നൽകി. ആങ്കർ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് കമ്പനി 644 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർ 2.28 മടങ്ങ് പണവും ജീവനക്കാർ 1.16 തവണയും നിക്ഷേപിച്ചു. ക്യുഐബി വിഹിതം 3.3 മടങ്ങ് നിറഞ്ഞു, എൻഐഐ വിഹിതം 92 ശതമാനമാണ്.

അതിന്റെ പങ്കാളികളായ പി‌എൻ‌ബി, എൽ‌ഐ‌സി, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, എസ്‌ബി‌ഐ, ടി റോ പ്രൈസ് എന്നിവ യു‌ടി‌ഐയിലെ തങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റു. ഇതിന്റെ വില പരിധി 552 മുതൽ 554 രൂപ വരെ നിശ്ചയിച്ചു.

Siehe auch  അസിം പ്രേംജി ഏറ്റവും വലിയ ദാതാക്കളായി, പ്രതിദിനം 22 കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകി, ടാറ്റ-ശിവ് നടർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയുക

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

PUTHENVARTHA.COM AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND MARKEN VON AMAZON.COM, INC. ODER SEINE MITGLIEDER. Als AMAZON ASSOCIATE VERDIENEN WIR VERBUNDENE KOMMISSIONEN FÜR FÖRDERBARE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS UNTERSTÜTZT HABEN, UNSERE WEBSITE-GEBÜHREN ZU ZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VO1N 11AMAZON.COM UND SEINEN VERKÄUFERN.
Puthen Vartha